fbpx

Giới thiệu về phần mềm Microsoft Word 2010

Microsoft Word là một phần mềm soạn thảo văn bản trên máy tính (hoặc trên điện thoại) được nhiều người thường xuyên sử dụng. Microsoft Word 2010 (hay word 2010) chính là phần mềm soạn thảo văn bản nhưng ở phiên bản mới hơn so với các phiên bản như Word 2007, 2003 hoặc các phiên bản cũ khác.

0829.332.666