Thông báo lịch thi chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT cơ bản (Theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản)

Tin học Thái Bình – Thông báo lịch thi chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT cơ bản (Theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản) Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên tại Thái Bình có nhu cầu được thi chứng chỉ tin học. Cấp chứng chỉ  tin học “ứng dụng CNTT cơ bản” theo quy định của Bộ