Phần mềm xếp thời khóa biểu tự động cho các trường THCS, THPT

Việc xây dựng thời khoá biểu, trong thực tế, làm mất nhiều thời gian và công sức của những người chịu trách nhiệm thực hiện. Với ý tưởng tạo ra một phần mềm tin học có khả năng tự động sắp xếp lịch học của trường phổ thông, chúng tôi đã hoàn thành Phần mềm xếp thời khoá biểu SmartScheduler. Chúng tôi hy vọng trong thời điểm hiện tại SmartScheduler là