Cách tạo bảng, kẻ bảng trong Word

Cách tạo bảng, kẻ bảng trong Word: Hướng dẫn chi tiết

Bảng là công cụ hữu ích để sắp xếp và trình bày dữ liệu một cách khoa học, dễ hiểu trong Microsoft Word. Tạo bảng trong Word khá đơn giản với hai phương pháp chính: tạo bảng tự độngkẻ bảng thủ công. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết từng cách:

1. Cách 1: Tạo bảng tự động

Bước 1: Mở tài liệu Word và đặt con trỏ chuột vào vị trí bạn muốn tạo bảng.

Bước 2: Nhấp vào tab Chèn (Insert) trên thanh công cụ.

Bước 3: Trong nhóm Bảng (Tables), nhấp vào nút Bảng (Table).

Hình ảnh về Hộp thoại Insert Table trong Microsoft Word

Bước 4: Chọn số hàng và số cột cho bảng của bạn bằng cách di chuyển chuột qua lưới hoặc nhập số vào ô Số hàng (Number of rows) và Số cột (Number of columns).

Bước 5: Nhấp vào nút OK để tạo bảng.

2. Cách 2: Kẻ bảng thủ công

Bước 1: Mở tài liệu Word và đặt con trỏ chuột vào vị trí bạn muốn tạo bảng.

Bước 2: Nhấp vào tab Chèn (Insert) trên thanh công cụ.

Bước 3: Trong nhóm Bảng (Tables), nhấp vào nút Vẽ bảng (Draw Table).

Bước 4: Kéo chuột để vẽ khung bảng theo kích thước mong muốn.

Bước 5: Nhấp chuột trái vào các điểm giao nhau của đường kẻ để tạo ô, hàng và cột.

Bước 6: Sử dụng các công cụ định dạng bảng trên tab Bảng (Table) để tùy chỉnh bảng theo ý muốn.

3. Mẹo:

  • Để di chuyển bảng: Đặt con trỏ chuột vào bất kỳ ô nào trong bảng, nhấp và kéo chuột để di chuyển bảng đến vị trí mong muốn.
  • Để thay đổi kích thước bảng: Di chuyển chuột đến cạnh hoặc góc của bảng, nhấp và kéo chuột để thay đổi kích thước bảng.
  • Để thêm hàng hoặc cột: Nhấp chuột phải vào bất kỳ ô nào trong bảng, chọn Chèn hàng (Insert Rows) hoặc Chèn cột (Insert Columns) trong menu và chọn vị trí bạn muốn thêm.
  • Để xóa hàng hoặc cột: Nhấp chuột phải vào bất kỳ ô nào trong hàng hoặc cột bạn muốn xóa, chọn Xóa hàng (Delete Rows) hoặc Xóa cột (Delete Columns) trong menu.
  • Để sáp nhập hoặc chia tách ô: Chọn các ô bạn muốn sáp nhập hoặc chia tách, nhấp vào tab Bảng (Table), sau đó nhấp vào nút Sáp nhập ô (Merge Cells) hoặc Chia tách ô (Split Cells).

Chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *