Bài tập thực hành PowerPoint

Bài tập thực hành PowerPoint: Nâng cao kỹ năng trình bày

Dưới đây là một số bài tập thực hành PowerPoint cơ bản:

Bài tập 1: Tạo bài thuyết trình giới thiệu bản thân

 • Mục tiêu: Giới thiệu bản thân, sở thích, kinh nghiệm và mục tiêu công việc của bạn.
 • Yêu cầu:
  • Tạo 5 slide với các nội dung sau:
   • Slide 1: Tiêu đề – Họ và tên, lớp, trường
   • Slide 2: Giới thiệu bản thân – Sở thích, tính cách, điểm mạnh, điểm yếu
   • Slide 3: Kinh nghiệm – Kinh nghiệm học tập, làm việc (nếu có)
   • Slide 4: Mục tiêu công việc – Mục tiêu ngắn hạn, dài hạn
   • Slide 5: Lời cảm ơn
  • Sử dụng các bố cục (Layout) phù hợp cho từng slide.
  • Chèn hình ảnh, video, bảng biểu, biểu đồ minh họa cho nội dung.
  • Áp dụng hiệu ứng chuyển trang (Slide Transition) và hiệu ứng động (Animation) cho các slide.
  • Định dạng phông chữ, màu sắc, bố cục hợp lý.

Bài tập 2: Tạo bài thuyết trình về một chủ đề yêu thích

 • Mục tiêu: Trình bày một chủ đề bạn yêu thích một cách sinh động và thu hút.
 • Yêu cầu:
  • Chọn một chủ đề yêu thích của bạn (ví dụ: khoa học, công nghệ, lịch sử, nghệ thuật, v.v.).
  • Tạo 7 slide với nội dung chính về chủ đề đã chọn.
  • Sử dụng các bố cục (Layout) phù hợp cho từng slide.
  • Chèn hình ảnh, video, bảng biểu, biểu đồ minh họa cho nội dung.
  • Áp dụng hiệu ứng chuyển trang (Slide Transition) và hiệu ứng động (Animation) cho các slide.
  • Định dạng phông chữ, màu sắc, bố cục hợp lý.
  • Lồng ghép âm thanh vào bài thuyết trình (nếu có).

Bài tập 3: Tạo bài thuyết trình thuyết minh sản phẩm

 • Mục tiêu: Giới thiệu và thuyết minh một sản phẩm mới đến khách hàng.
 • Yêu cầu:
  • Chọn một sản phẩm bạn muốn giới thiệu.
  • Tạo 8 slide với nội dung sau:
   • Slide 1: Tiêu đề – Tên sản phẩm, nhà sản xuất
   • Slide 2: Giới thiệu sản phẩm – Tính năng, lợi ích
   • Slide 3: Đặc điểm nổi bật – So sánh với các sản phẩm khác
   • Slide 4: Cách sử dụng – Hướng dẫn sử dụng sản phẩm
   • Slide 5: Giá cả và khuyến mãi
   • Slide 6: Chính sách bảo hành
   • Slide 7: Câu hỏi thường gặp
   • Slide 8: Lời cảm ơn
  • Sử dụng các bố cục (Layout) phù hợp cho từng slide.
  • Chèn hình ảnh, video minh họa cho sản phẩm.
  • Áp dụng hiệu ứng chuyển trang (Slide Transition) và hiệu ứng động (Animation) cho các slide.
  • Định dạng phông chữ, màu sắc, bố cục hợp lý.
  • Lồng ghép âm thanh vào bài thuyết trình (nếu có).

Lưu ý:

 • Bạn có thể sáng tạo và điều chỉnh các bài tập thực hành theo nhu cầu và sở thích của mình.
 • Sử dụng các nguồn tài liệu tham khảo uy tín để đảm bảo tính chính xác của nội dung bài thuyết trình.
 • Luyện tập thường xuyên để nâng cao kỹ năng sử dụng PowerPoint và tạo bài thuyết trình hiệu quả.

Chúc bạn thành công!

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các bài tập thực hành PowerPoint nâng cao:

 • Tạo bài thuyết trình infographic
 • Tạo bài thuyết trình tương tác
 • Tạo bài thuyết trình video
 • Tạo bài thuyết trình thuyết minh dự án
 • Tạo bài thuyết trình báo cáo kết quả nghiên cứu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *