Cách xóa dòng, cột, bảng trong Word

Cách xóa dòng, cột, bảng trong Word

Xóa dòng trong Word:

Có hai cách để xóa dòng trong Word:

Cách 1: Sử dụng chuột:

 1. Bôi đen dòng bạn muốn xóa.
 2. Nhấn phím Delete trên bàn phím.
 3. Hoặc, nhấp chuột phải vào dòng đã chọn và chọn Xóa hàng (Delete Rows) trong menu.

Cách 2: Sử dụng tab Layout:

 1. Chọn tab Layout trên thanh công cụ.
 2. Trong nhóm Dữ liệu (Data), nhấp vào nút Xóa hàng (Delete Rows).
 3. Chọn số lượng hàng bạn muốn xóa và nhấp vào Xóa (Delete).

Xóa cột trong Word:

Tương tự như xóa dòng, bạn có thể xóa cột trong Word bằng hai cách:

Cách 1: Sử dụng chuột:

 1. Bôi đen cột bạn muốn xóa.
 2. Nhấn phím Delete trên bàn phím.
 3. Hoặc, nhấp chuột phải vào cột đã chọn và chọn Xóa cột (Delete Columns) trong menu.

Cách 2: Sử dụng tab Layout:

 1. Chọn tab Layout trên thanh công cụ.
 2. Trong nhóm Dữ liệu (Data), nhấp vào nút Xóa cột (Delete Columns).
 3. Chọn số lượng cột bạn muốn xóa và nhấp vào Xóa (Delete).

Xóa bảng trong Word:

Để xóa toàn bộ bảng trong Word, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

 1. Chọn toàn bộ bảng bằng cách nhấp chuột vào dấu cộng (+) ở góc trên bên trái của bảng.
 2. Nhấn phím Delete trên bàn phím.
 3. Hoặc, nhấp chuột phải vào bảng đã chọn và chọn Xóa bảng (Delete Table) trong menu.

Lưu ý:

 • Khi xóa dòng hoặc cột, dữ liệu trong các ô tương ứng sẽ bị xóa cùng.
 • Khi xóa bảng, toàn bộ dữ liệu trong bảng sẽ bị xóa.
 • Bạn có thể sử dụng phím Ctrl + Z để hoàn tác thao tác xóa.

Chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *