Hướng dẫn lập trình scratch cho người mới bắt đầu

Làm quen với giao diện của lập trình scratch

Để sử dụng ngôn ngữ lập trình Scratch cơ bản, Teky sẽ giao diện chính của phần mềm thành 5 phần với các chức năng cụ thể khác nhau.

Giao diện chính phần mềm ngôn ngữ Scratch 3.0
Giao diện chính phần mềm ngôn ngữ Scratch 3.0

1. Khung điều khiển của Scratch

Khung điều khiển của phần mềm Scratch có 3 Tab thông tin là: Lệnh (Code), Thiết kế (Costumes) và âm thanh (Sounds).

  • Lệnh (Code): Đó là nơi chứa danh mục các lệnh để lập trình nên các đối tượng trong Scratch.
  • Thiết kế (Costumes): Là nơi chứa các thiết kế và các giao diện khác nhau của đối tượng.
  • Âm thanh (Sounds): Nơi có chứa âm thanh khác nhau của đối tượng.

2. Cửa sổ lệnh trên giao diện chính

Cửa sổ lệnh là nơi chứa các lệnh để điều khiển hoạt động của nhân vật. Chúng ta sẽ kéo các lệnh từ khung điều khiển sang cửa sổ này và lắp ghép các khối lệnh khác nhau để tạo thành một “chương trình” để điều khiển đối tượng.

3. Sân khấu (Stage)

Sân khấu là nơi biểu diễn của các đối tượng, hiển thị hình ảnh và các hiệu ứng đồ họa.

Đây chính là nơi người dùng sẽ tương tác với sản phẩm do chính chúng ta tạo ra.

4. Nhân vật (Sprites)

Là khu vực quản lý các nhân vật của phần mềm. Tại khu vực này, người dùng có thể thực hiện các thao tác như tạo thêm nhân vật, chỉnh sửa ngoại hình và trang phục cho nhân vật.

Khi lập trình Scratch 3.0 chạy lần đầu tiên, nhân vật chính của bạn chính là chú mèo Scratch.

5. Ảnh nền, phông nền (Background)

Phông nền là khu vực quản lý, chỉnh sửa, thêm mới các ảnh nền hiển thị trên sân khấu ở giao diện chính của phần mềm.

Lưu ý: Đối với Background, người dùng nên xây dựng những khối lệnh riêng để bảo đảm an toàn.

(Nguồn bài viết: teky.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *