Làm quen với thanh công cụ của phần mềm scratch

Làm quen với thanh công cụ của lập trình scratch

Làm quen với thanh công cụ của lập trình scratch

Tiếp đến là thanh menu, thanh menu có nhiều tùy chọn, nhưng chúng ta thường chỉ sử dụng ba tùy chọn chính: Tạo mới, Lưu và Mở ứng dụng. Các tùy chọn khác thường ít được sử dụng. Dưới đây là các tùy chọn chính trên thanh menu trong Scratch:

1. Ngôn ngữ – Languages

Hiện nay, Scratch đã tích hợp hỗ trợ nhiều ngôn ngữ trên toàn cầu, bao gồm cả Tiếng Việt. Để thay đổi ngôn ngữ giao diện, bạn có thể làm theo các bước sau:

  • Nhấp vào biểu tượng hình quả địa cầu ở thanh menu phía trên, bên trái.
  • Sau đó, nhấp vào biểu tượng mũi tên nhỏ để chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng.
Làm quen với thanh công cụ của lập trình scratch - ngôn ngữ
Ngôn ngữ

2. Tập tin – File

Mới – New: Tạo một ứng dụng mới

Lưu ngay – Save now: Lưu ngay một ứng dụng, hoặc lưu khi có sự thay đổi

Lưu bản sao – Save as a copy: Lưu một bản sao của ứng dụng hiện tại với một tên khác

Tải từ máy tính của bạn – Load from your computer: Mở một ứng dụng đã có từ máy tính của bạn

Lưu xuống máy tính – Save to your computer: Lưu ứng dụng xuống máy tính của bạn

Tập tin
Tập tin

3. Chỉnh sửa – Edit

Restore: Phục hồi

Activate Turbo mode: Kích hoạt chế độ Turbo, thường được sử dụng cho các ứng dụng lớn, yêu cầu xử lý các tác vụ tính toán đòi hỏi hiệu suất cao, như các hàm toán học trong nhóm lệnh Operator hoặc các ứng dụng vẽ, để đảm bảo việc vẽ hoàn thành một cách nhanh chóng.

Edit
Edit

4 Hướng dẫn  – Tutorials

Ở đây, sẽ cung cấp về một số hướng dẫn và ví dụ minh họa cho Scratch một cách nhanh chóng.

Thanh công cụ – menu bar

Thanh công cụ - menu bar
Thanh công cụ – menu bar

và Tài khoản người dùng – Account

Tài khoản người dùng - Account
Tài khoản người dùng – Account

Tại đây, bạn có thể tìm thấy thông tin cá nhân của mình, xem các dự án bạn đã tạo, cũng như quản lý cài đặt tài khoản và thực hiện đăng xuất nếu cần.

Chúc các bạn thành công!

(Nguồn bài viết: teky.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *