Mã hóa và nhập liệu câu hỏi nhiều lựa chọn trong SPSS

Bài viết này cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách mã hóa và nhập dữ liệu câu hỏi nhiều lựa chọn trong phần mềm SPSS.

1. Câu hỏi nhiều lựa chọn là gì?

Câu hỏi nhiều lựa chọn là câu hỏi mà người được khảo sát có thể không cần trả lời câu nào, hoặc trả lời chọn được tất cả các câu. Ví dụ câu sau:

Bạn đã từng mua sắm ở những nơi nào trong 1 tháng qua?

1. Siêu thị

2. Chợ truyền thống

3. Cửa hàng tiện lợi

Như vậy, người được khảo sát có thể chọn cả 3 ý trên, hoặc có thể không chọn ý nào cả( trong trường hợp họ không đi mua sắm ở chỗ nào trong 3 chỗ trên trong 1 tháng qua.

Sự khác nhau giữa câu hỏi nhiều lựa chọn multiple response và câu hỏi một lựa chọn single response: câu hỏi nhiều lựa chọn multiple response cần phải dùng cách mã hóa riêng, và sử dụng menu thống kê riêng( Analyze-Multile response-…)

2. Nguyên tắc mã hóa câu hỏi nhiều lựa chọn

  • Mỗi ý trả lời là 1 cột trong excel. Ví dụ ở trên có 3 ý trả lời, ứng với 3 cột trong excel.
  • Giá trị trong các cột ở trên là 0( ứng với lựa chọn đó không được chọn) hoặc 1 ( ứng với lựa chọn đó có được chọn).

Ví dụ quan sát 5 người đầu tiên:

Người thứ 1 chọn đáp án 1

Người thứ 2 chọn đáp án 1,3

Người thứ 3 không chọn đáp án  nào cả

Người thứ 4 chọn đáp án 2

Thì ta nhập vào excel như sau:

Sau khi nhập dữ liệu Excel thì chuyển sang File SPSS để thực hiện mã hóa.

Chỗ mục Label ta đặt tên các lựa chọn chợ, siêu thị,…. cho các biến nhé.

3. Cách thực hiện chạy câu trả lời nhiều lựa chọn sau khi mã hóa

Thực hành từng bước xử lý câu hỏi nhiều lựa chọn Multiple Response trải qua 2 bước sau:

3.1.Tạo biến tổng hợp

  1. Từ menu Analyze -> Multiple Response -> Define Variable Sets… để mở hộp thoại sau:image067
  2. Chọn tất cả các biến thuộc câu nhiều lựa chọn đưa vào khung Variables in Set.
  3. Khai báo cách mã hoá ở khung Variables Are Coded As:

– Nếu dùng cách mã hoá 1: dùng dạng câu hỏi phân đôi Có – Không, ta sẽ khai báo biến ở dòng Dichotomies. Và sẽ đếm giá trị “” ở ô Counted value. Đối với ví dụ trên, do ta khai báo “1 là Không”, “2 là Có”, nên ở ô này ta sẽ nhập giá trị cần đếm là “2”

– Nếu dùng cách mã hoá 2, ta sẽ khai báo ở dòng Categories, và đếm các số thứ tự của biến. Trong ví dụ trên có 6 biến, ta sẽ đếm từ giá trị 1 đến 6 tại ô Range: 1 through: 6.

  1. Khai báo tên và nhãn biến ở khung Name và Label.
  2. Click vào Add để xác nhận biến tổng hợp đã được tạo -> Click chọn Close để hoàn tất quá trình định dạng biến tổng hợp.

3.2.Phân tích tần số Frequency

– Từ menu Analyze -> Multiple Response -> Frequency, xuất hiện hộp thoại sau:

image069

– Đưa biến tổng hợp vừa tạo ở phần trên vào ô Tables for -> Click chọn Ok để hoàn tất thao tác.

– Kết quả hiện ra ở cửa sổ Output như sau:

$TSPHAUTHUATTH Frequencies
Responses Percent of Cases
N Percent
TIEN SU PHAU THUAT TONG HOPa  tien su cat viem ruot thua 38 69.1% 76.0%
 tien su mo lay thai 3 5.5% 6.0%
 tien su mo cat tu cung 2 3.6% 4.0%
tien su phau thuat u buong trung 3 5.5% 6.0%
ts mo do benh khac 9 16.4% 18.0%
Total 55 100.0% 110.0%
a. Dichotomy group tabulated at value 2.

Percent of Cases: phần trăm trên tổng số bệnh nhân được quan sát (50 bệnh nhân)

Percent of Responses: phần trăm trên tổng sự trả lời (vì mỗi bệnh nhân có thể có nhiều tiền sử phẩu thuật nên tổng sự trả lời = 55 > cỡ mẫu quan sát = 50)

Chúc bạn thành công trong việc mã hóa và nhập liệu câu hỏi nhiều lựa chọn trong SPSS!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *